LID WORDEN

De contributie bedraagt 200 euro per jaar en zal per kwartaal(€50,-) automatisch worden geïncasseerd.