LID WORDEN

De contributie bedraagt 220 euro per jaar en zal per kwartaal(€55,-) automatisch worden geïncasseerd.