Uitgelicht

Beste Judoka, ouders,

Door corona konden we de examens in juli niet organiseren, dit willen we inhalen in de laatste week van september. De examens worden gehouden in week 40, maandag 28 september t/m vrijdag 2 oktober. Het examen zal plaatsvinden tijdens de reguliere lestijden. Doordat we nog steeds gebonden zijn aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol van On Campus is het voor iedere judoka toegestaan maximaal 1 ouder/begeleider/toeschouwer mee te nemen.
Namens Judo Zwolle.

 

Protocol verantwoord judoën

 

Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van judoka’s in het kader van het COVID-19 virus. Graag helemaal lezen.

Betreffende veiligheid en gezondheid blijven de daartoe aangewezen overheidsinstanties toezien dat ook met het COVID-19 virus in omloop contactsporten als judo binnen de voor ons allen gestelde verantwoordingsnormen valt. In het belang van de volksgezondheid van de judoka’s, de trainers en ouders/bezoekers vragen wij alle om onderstaande maatregelen uit te voeren en te handhaven.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar onderling).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet.
 • Doe thuis je judopak (judobroek) alvast aan alvorens je naar de accommodatie komt.
 • Was voorafgaand aan de judoles je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
 • Was voorafgaand aan de judoles je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
 • Was de handen met zeep of desinfectans zodra je weer thuis bent.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.

Namens On Campus en Judo Zwolle vertrouwen we op uw gezond verstand en verantwoordelijkheid.

Agenda